Hoofdstuk 9 De reconstructie


De reconstructie van de feestavond was toch niet helemaal precies hetzelfde. Farkas en Kiss hadden besloten om meteen na het ontbijt van start te gaan. Helaas voor Piet werd er ook geen drank geserveerd. De glazen waren gevuld met water. Maar buiten deze details was alles hetzelfde. De gasten en zelfs de dokters hadden zelfs de moeite genomen om precies dezelfde kleren aan te trekken. Gespannen wachtten ze in de hal tot ze van Farkas de eetzaal mochten betreden.

Opeens stootte Piet Laura aan: ‘Kijk eens wie daar aan komt!’ Ondersteunt door Ina kwam Tibor de lift uit. Hij zag er buitengewoon zwak uit. ‘Arme schat’, zei Piet, ‘Hij heeft zijn moeder nooit kunnen spreken.’ Piet aarzelde even. ‘Misschien is dat eigenlijk wel beter. Anders had hij ontdekt wat een secreet het eigenlijk was.’ Laura keek Piet verwijtend aan. Hij hief zijn handen ter verontschuldiging op. ‘Ik zeg alleen maar wat iedereen hier denkt.’

Farkas klapte in haar handen als teken dat de reconstructie van start ging. Hij knikte naar Laura. Hij had haar gevraagd om te tolken, mocht dat nodig zijn. Het orkest begon te spelen toen Bence zijn plaats bij de deur had ingenomen. De gasten kwamen binnen in dezelfde volgorde als de gewraakte avond. Piet gaf Laura een arm en samen liepen ze naar binnen. Bence reikte hen met een glimlach hun glas aan en begeleidde hen naar hun tafeltje. De plant in de hoek was weer omgewisseld voor het tafeltje van Veronique. Piet en Laura gingen zitten in stille afwachting van de gebeurtenissen.

Na een poosje maande Bence iedereen om te gaan dansen. Het was alsof ze in een slecht gerepeteerd toneelstuk meespeelden. De gasten deden alsof ze dansten, maar ondertussen keek iedereen om zich heen. Bence was in gesprek met dokter Nagy. Hij gesticuleerde hevig. ‘Bence leeft zich helemaal in’, zei Piet.  Daar kwam Tibor binnen. Naast hen riep Ilsa opeens in het Duits: ‘Stop de muziek!’ Farkas keek hulpeloos naar Laura. Zij riep hem in het Hongaars toe dat de muziek moest stoppen. Farkas kwam naar Ilsa en Laura toegelopen.

‘Het klopt niet’, zei Ilsa met beverige stem. ‘Tibor pakte nu gewoon alleen zijn eigen glas. Maar op de feestavond pakte hij eerst het andere glas.’ Farkas keek vragend naar Tibor. Die barstte in huilen uit. ‘Het is waar!’ Ina snelde op hem toe en probeerde Tibor te kalmeren. Ze praatte zachtjes op hem in. Maar Tibor schudde haar van zich af. ‘Nee, Ina. Ik wil het zeggen.’ Hij keek Farkas recht aan. ‘Veronique was mijn moeder. Dit heb ik pas ontdekt. Ik wilde haar die avond vertellen dat ik haar zoon ben. Toen ik haar glas zag staan, wilde ik het aan haar aanbieden. Maar toen zag ik dat ze nog niet in de zaal was.’ Het snikken werd heviger. ‘En nu is ze dood!’

Een golf van ontzetting ging door de zaal. Farkas gebaarde tot stilte. ‘Dank voor je eerlijkheid. Lukt het je om door te gaan met de reconstructie?’ Tibor keek op. ‘Alles om de moordenaar van mijn moeder te pakken.’ Hij keek zo fel dat Laura vreesde dat hij de moordenaar eigenhandig zou wurgen, mocht hij de kans krijgen. Daarna ging hij zitten met het glas in zijn hand, net als op de feestavond.

Farkas gaf de band het teken om door te spelen. De band zette nu de zigeunerversie van Isn’t she lovely in. En daar kwam de arme Kiss binnen in een rode jurk. Ze keek erg ongelukkig. Piet fluisterde: ’Een act Veronique-onwaardig.’ Kiss pakte het glas van Bence aan en liep naar haar tafel. Bence pakte de microfoon en herhaalde zijn toast. Na zijn Egészségére deden alle gasten alsof ze dronken. Laura stond op scherp. Dit was het moment waarom ze Farkas gevraagd had om de reconstructie.

Ze keek om zich heen, op zoek naar die ene aanwijzing die al dagen achterin haar hoofd om aandacht vroeg. Ze keek naar Ina, Tibor, Geert en Annemiek, Irma en Ilsa. Maar er gebeurde niets. Ze keek naar Bence, naar de obers en serveersters. Niets. Toen gleden haar ogen via de dokterstafel naar de band. En met een schok besefte Laura wat ze gezien had. Ze keek naar Farkas. Voorzichtig wenkte ze hem. ‘Ik weet wie Veronique vermoord heeft.’, fluisterde ze.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoofdstuk 8 Onrustige dromen

Vanaf maandag 20 april elke dag een nieuw hoofdstuk!